Svenskgolvinredning.se © 

 

Auktorisation

 

Svensk Golvinredning är ett auktoriserat entrepenadföretag i golv och kakelbranschen.

 

Auktorisationen innebär att Svensk Golvinredning är underkastad en extern revision årligen, där revisionen går ut på att kontrollera att personal tillika företaget följer de normer och bestämmelser som t.ex. avses i GVK koncept.

 

Företaget bedöms även för hur aktivt kvalitets och miljöarbetet bedrivs.

Att man arbetar mot uppsatta miljömål och att samtliga medarbetare har fått den utbildning som krävs för att utföra företagets åtagande i kvalitets och miljöavseende.